Toimijat


Tuotamme Mänttä-Vilppulan seudulla kuntouttavaa työtoimintaa pitkäaikaistyöttömille sekä päivätoimintaa ikäihmisille ja vammaisille.  Toimipisteemme ovat Tulkuntupa Vilppulassa ja Mäntyrinteen palvelutalo Kolhossa.


Nuorten turvatalolla nuoria ja vanhempia auttavat maksutta monenlaisissa tilanteissa Punaisen Ristin ammattilaiset ja vapaaehtoiset. Tampereen Nuorten turvatalo sijaitsee kaupungin keskustassa Hämeenkadulla.  Turvatalon työntekijöitä ja vapaaehtoisia voi tavata myös ympäristöissä, joissa nuoret  opiskelevat ja viettävät aikaa. Teemme laajasti yhteistyötä sosiaali- ja Lue lisää…


Partiotoimintaa Parkanossa vuodesta 1947.


Setlementti Tampere on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. Toimintamme ydintä on sosiaalinen työ, joka tukee ihmisten arkea ja kutsuu heitä yhteiseen kanssakäymiseen. Työyhteisöömme kuuluu noin 70 osa- tai kokoaikaista työntekijää. Toiminnan mahdollistavat 150 vapaaehtoista, useat tuntityöntekijät, harjoittelijat, Lue lisää…


UP2US-hanke Päätavoitteena on vahvistaa lastensuojelun sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten osallisuutta, turvallisuutta ja hyvinvointia edistämällä maakunnallista vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa. Kehitetään ja levitetään uusia menetelmiä kohdata ja tavoittaa sijaishuollossa asuvia ja asuneita nuoria. Autetaan nuoria tunnistamaan omaan hyvinvointiinsa vaikuttavia tekijöitä sekä Lue lisää…


  Tampereen Viittomakieliset ry perustettu 1898 ja on Pirkanmaan alueen ainoa viittomakielinen yhdistys Yhdistyksen jäseniä ovat Pirkanmaan alueella asuvat. Yhdistyksen toimintakieli on viittomakieli. Kirjallinen viestintä suomeksi. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea viittomakieltä ja tuottaa viittomakielistä kerhotoimintaa.  Yhdistys ajaa viittomakielisten etuja ja Lue lisää…


Olemme puolueisiin kuulumaton noin 800 jäsenen eläkeläisyhdistys. Järjestämme monipuolista kerhotoimintaa, erilaisia tilaisuuksia sekä matkoja ja retkiä kotimaassa ja ulkomaille. Meillä on erilaisia harrastuskerhoja n. 20, ja niissä mukana olevien jäsentemme määrä on yli 500. Kuukausittain järjestettävissä yhteistilaisuuksissa on mahdollisuus kuulla eri alojen asiantuntijoiden luentoja ja Lue lisää…


Tampere Hacklab on yhteisöllinen työpaja, johon kuka tahansa voi liittyä jäseneksi. Hacklab tarjoaa työtilat ja työkalut kaikenlaiseen asioiden rakentamiseen, korjaamiseen ja paranteluun. Jos et osaa jotain, on hacklab hyvä paikka uusien taitojen opetteluun joko itsenäisesti tai järjestämillämme kursseilla. Kiinnosti sinua Lue lisää…


Tampereen NNKY on kristillinen, monikulttuurinen ja voittoa tavoittelematon naisjärjestö. Edistämme tyttöjen ja naisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä rakennamme kristittyjen välistä yhteyttä. Tartumme ajankohtaisiin eri-ikäisten naisten elämää koskeviin haasteisiin ja toimimme niissä yhteiskunnallisena suunnannäyttäjänä. Keskitymme tavoittavaan toimintaan, sosiaaliseen työhön ja Lue lisää…


Tampereella vuonna 2001 perustettu Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry on muotoilijoiden, visuaalisen taiteen ja käsityöalojen ammattilaisten, opettajien, tutkijoiden ja tuottajien yhdistys. Yhteisömme edistää korkealaatuisen käsityömuotoilun asemaa alueellisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys tukee paikallista yrittäjyyttä, osaamista sekä kestävää kehitystä. Jäseniämme yhdistää Lue lisää…


Yhteensä: 32